Räägime „kontserdist“ ja muudest sellistest

Kõik Luke mõisa kontserdite* ja suveetenduse piletid nüüd müügil

Kõrgessaare vaba aja keskuses on ürituste ja seminaride korraldamiseks mitmeid sobivaid ruume:
- spordisaal koolitusteks, kontsertiteks*;
- kammersaal kontsertite*
, loengute, koosolekute, seminaride või koolituste korraldamiseks…

Meie juures saab korraldada etendusi, kontserdeid* ja muid kultuuriüritusi.

(Vale vormi tähistav tärn on siinkirjutaja lisatud.)

„Ühepereelamu” ja „ühe pere elamu”

Kuidas on õige pealkirjas olevaid sõnu kirjutada?

Üldine keelepõhimõte on see, et sõnad on oma tavaolekus üksteisest lahku kirjutatud. Kokkukirjutuseks on tavaliselt mõni põhjus.

„järk-järgult”, „järkjärguline” ja „järk järgu haaval”

Igas keeles on suur hulk asju, mis on kunagi kokku lepitud. Kokkulepped aitavad meil keelt ühtlasemalt kasutada ja üksteisest paremini aru saada. Esmajoones puudutavad need õigekirjareegleid – seda, kuidas me paneme kirja sõnade häälduse, millal kasutame suurt ja väikest algustähte, kunas paneme koma, jutumärgid või kooloni, mil viisil kirjutame numbreid ja lühendeid jne.