Juht ja piloot

Ühel päeval jäin mõtlema sõna juht- kasutamise viiside üle. Selleks andis põhjuse üks film, kus kriminaaluurijast tegelane ütles pärast telefonikõne lõpetamist oma kolleegidele eestikeelsete subtiitrite järgi umbes nii: „Leidsime juhtnööri, lähme!”
Tõlkija oli ilmselt silmas pidanud sõna juhtlõng või juhtniit, millega tähistatakse tõendusmaterjali. Juhtnööre aga tavaliselt saadakse, mitte ei leita, ja need kujutavad endast nõuandeid, juhiseid, näpunäiteid. Kas pole huvitav, et kui panna juht- kokku nööriga, siis on tekkival liitsõnal üks tähendus, kui aga lõnga või niidiga, siis hoopistükkis teine? Kas humoorikad eestlased on sõnade loomisel lähtunud paela paksusest?

Juht- liitsõna ees tähistab sageli midagi peamist, tähtsat, tähendusrikast. Vahel on see seotud juhtimisega. Mõnikord võib see väljendada ka miskit esimest või (sisse)juhatavat. Näiteks juhtmõte, juhtmotiiv ja juhtidee on sellised kontseptsioonid, millest oma tegutsemisel ja toimetamisel lähtutakse. Juhtprogramm on rakendus, millest sõltuvad tihti teised. Juhthani, juhtlaev ja juhtrühm on kõige ees olevad ja teisi juhtivad hani, laev ja rühm. Juhtkang juhib masina tööd, juhtpult paneb seadmed liikuma, juhtpaar ohjab teisi rahvatantsulisi, juhtkoer hoiab õigel teel nii koerarakendit kui ka pimedat. Ajalehtedes on juhtkirjal ja -lõigul sissejuhatav ülesanne.

Alates 2006. aasta ÕSist on keelehooldajad soovitanud kasutada mõnes kontekstis sõnu juhtprojekt, juhtprogramm, juhtuuring. Enne seda on pakutud veel liitsõnu katseprojekt, näidisprogramm, prooviuuring jms. Kõigi nende liitumite esiosad on mõeldud asendama sõna piloot-. Tihti küsitakse, et miks siis piloot ei sobi?

Inglise keeles lugejad ja sellest tõlkijad unustavad vahel, et sõna pilot kannab palju rohkem tähendusi kui eesti keeles. Meil pole kõiki neid tähendusi vaja üle võtta ainuüksi seepärast, et meie keeles on kirjakujult sarnane sõna piloot olemas. Praeguse kirjakeele normi järgi on piloot inimene, kes juhib õhusõidukit. Autopiloot ei juhi autot, vaid on hoopistükkis lühend sõnast automaatpiloot. Vormelis või teistes samalaadsetes sõidukites ei peaks istuma aga mitte piloodid, vaid (vormeli)juhid või -sõitjad.
Lisaks sarnasusele kiputakse sõna piloot- vahel eelistama seepärast, et sellega väljendatavaid asju peetakse meil enneolematuks ja väidetavalt tuleb nende edasiandmiseks kasutada uudset sõna. Ent tegu pole mitte millegi uuega. Enne Eesti iseseisvumist olid meil näidissovhoostehnikumid, katselabor(atoorium)id, proovimudelid – neid kõiki saab inglise keeles tähistada sõnaga pilot.

Ingliskeelse sõna tähendusringist annab hea ülevaate Euroülikooli 2000. aasta inglise-eesti tehnikasõnaraamat. Peale piloodi on seal veel suur hulk täpseid ja selgeid termineid: pilot-boat on lootsilaev, pilot boiler katsekatel, pilot ditch suunav tranšee, pilot electrode süüteelektrood, pilot engine esivedur, pilot-house roolikamber, pilot lamp signaallamp, pilot pin juhttapp, pilot plant katseseade või -tehas, pilot study kohta on pakutud veel varianti eeluuring, pilot system on [juhtimis]valvesüsteem, pilot valve abiventiil või juhtklapp, pilot wire kontrolljuhe. Näidetest võib näha, et piloot- ei pea sugugi olema ainuke valik.

Võtan asja kokku. Asjatundlik tõlkija tajub lähte- ja sihtkeele sõnade tähendusvarjundeid ja teab, et sarnase kirjapildiga sõnade sisu võib olla eri keeltes erinev. Seega tuleks ühtemoodi välja nägevate sõnade puhul eriti hoolikalt kontrollida, kas jutt on juhtlõngast või -nöörist, piloodist või autojuhist, pilootpallist või juhtprojektist.
Eelmine
Mõne tegusõnaliigi uudne kokku- ja lahkukirjutusviis
Järgmine
Miks ei tasu kasutada sõnu „koheselt“, „oluliselt“, „tõsiselt“?

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: