Hinnakiri

Kehtib alates 1. maist 2021 

Tasu põhineb teksti mahul või ajakulul sõltuvalt tekstist ja teenusest

a) Teksti maht
  •  1 lehekülg on 1800 tähemärki, sh tühikud
  •  Toimetamisel mõõdetakse maht algtekstist
  •  Tõlkimisel mõõdetakse maht valminud tõlkest
  •  Ühe tellimuse miinimumtasu on 1 lk tasu
b) Tööle kulunud aeg
  • 1 tund on 60 minutit
  • Arvestusühik on 15 minutit
  • Ühe tellimuse miinimumtasu on 15 min tasu

Eesti keele toimetamise teenustelt soodustus püsikliendile kalendrikuu koondarve summast (ilma käibemaksuta):

  •  500–999 eurot → 5%
  • al 1000 eurost → 10%  

Võimalus tellida kiirtöö, lisatasu 50–100% sõltuvalt kokkuleppest 

Hindadele lisandub käibemaks 22%

 

Ühik

Hind
uuele kliendile

Hind püsikliendile

EESTIKEELSED TEKSTID

1. Keeletoimetamisteenused tekstifailis

1.1. Korrektuur

Tulemus: korrektne tekst, kus ei ole tähe-, kirja­vahe­märgi-, tühiku-, kokku-lahkukirjutus-, algustähe- jms ­vigu. Sobib näiteks siis, kui teksti ei soovita palju muuta või on väga kiire

lk

7.00

6.40

1.2. Keeletoimetamine
(sisaldab korrektuuri)

Tulemus: esimesel lugemisel üheselt mõistetav, ladus ja heas stiilis tekst. Vajaduse korral on parandatud sõnastust (sh asendatud kantseliit­likud, ebamäärase tähendusega ja nn moesõnad), lauseehitust jm

lk

10.50

9.40

1.3. Põhjalik keele- ja sisutoimetamine; erialase teksti (sh uuringuaruande) toimetamine
(sisaldab korrektuuri ja keeletoimetamist)

Tulemus: tekst on lugejat, liiki, suhtlusotstarvet jm arvestades selge, loogiline ja ühtlane, täites autori eesmärgi panna lugeja midagi tegema. Vajaduse korral on korrastatud ülesehitust (laused, lõigud jm), teksti lühendatud või pikendatud, kontrollitud fakte jms

lk

al 12.50 

al 11.40 

või

t

al 46.00

al 42.00

1.4. Õigusteksti keele- ja sisutoimetamineTekst: leping, tingimused, õigusakt jms. Tulemus: sama mis 1.3 puhul.  Töö teeb juristiharidusega keeletoimetaja lk 14.50 13.00

2. Keeletoimetamisteenused PDF-failis

2.1. Päevakeras toimetatud teksti kontroll

Trükieelne väljastusülevaatus  PDF-failis pärast kujundamist

t

33.00

30.00

2.2. Muud keeletoimetamisteenused ja tehniline toimetamine

 

t

46.00

42.00

3. Kirjutamisteenused

3.1. Teksti ümberkirjutamine

 

t

al 66.00

al 60.00

3.2. Teksti koostamine

 

t

al 88.00

al 80.00

3.3. Tekstile keelehinnangu andmine

 

t

46.00

42.00

EESTI KEELE KOOLITUSED

Küsige palun standard- või tellimuskoolituse pakkumist

VÕÕRKEELSED TEKSTID

1. Keeletoimetamine

1.1. Venekeelne tekst

Toimetab keelt emakeelena kõnelev keeletoimetaja

lk

10.50

9.40

1.2. Ingliskeelne tekst

lk

10.50

9.40

2. Tõlge koos tõlke toimetamisega

2.1. Eesti-vene, vene-eesti

Tõlke toimetab sihtkeelt emakeelena kõnelev keeletoimetaja

lk

24.00

22.00

2.2. Eesti-inglise, inglise-eesti

lk

26.00

23.50

Teiste keelte ja teenuste kohta küsige palun pakkumist

TEHNILINE TOIMETAMINE

Tehniline toimetamine, küljendamine jms

t

46.00

42.00