Kas suunata või mitte?

Olin Tallinnas. Teel bussijaama möödusin vaateaknast, millel paiknes punavalge suurtäheline kiri SUUNATUD KEHA VORMIMINE. Jah, just: SUUNATUD KEHA VORMIMINE.

Keeletoimetaja minus asus muidugi kohe seda lauset analüüsima. Süntaksimeel ütles, et ilmselt pole sõnajärjele piisavalt tähelepanu pööratud, sest jutt ei ole ju suunatud kehast, nagu praegu lugeda võib, vaid suunatud vormimisest. Sõnade sellise järjestamise põhjuse sain ka kohe selgeks, sest jõudsin vahepeal järgmise vaateaknani, kus oli samasugune punavalge kiri TARGETED BODY SHAPING. Sisu- ja tõlkemeel lasi ka kohe mõista, miks on tehtud selline sõnavalik. Puhas ja selge toortõlge, taipasin.

Sõnaga suunama pole ammu kõik korras. Kõigepealt hakati rääkima tema sugulastest, sõnadest suunas ja suunal – viimati Maire Raadik, Tiina Leemets ja siinkirjutaja. Asjaosalisest endast on samuti olnud juttu mitmes keelematerjalis, näiteks ÕSis, ametniku soovitussõnastikus ja Katrin Kerni kogumikus „Kuidas sellest kirjutada“ (lk 51–52). Tähele on pandud selle sõna liiglevikut ja soovitatud seda pidurdada. Aga tema pressib ikka sinna, kuhu tal asja ei ole.

Miks siis sõna suunama ja eriti vorm suunatud meile nii peale tungib? Nagu paljude teiste sõnade puhul, on ka nüüd vastus igavalt muutumatu – inglise keeles on sõnad target(ed), lisaks address(ed) ja direct(ed), mida kõiki võib muu hulgas tõlkida ka sõnaga suunama. Ehkki meil on muid sõnu, millega inglise sõnade sisu edasi anda, kipuvad need kõrvale jääma, sest otsetõlge on tihti kõige mugavam.

Suunata saab eesti keeles mitut asja – näiteks on suunavad küsimused, suunatud telefonikõned, autonina suunamine (ka keeramine) Soome poole või rahvahulga suunamine (ka juhtimine) majast välja, vanasti suunati ülikoolilõpetajaid kuhugi tööle.

Üha enam vahetatakse aga suunamisega välja seni kasutusel olnud lihtsad sõnad. Näiteks leiab Katrin Kern eelnimetatud kogumikus, et sageli asendab sõna suunatud palju selgemaid sõnu mõeldud või saadetud. Viimane toimimisviis on omane eriti meditsiinivaldkonnale, kus patsiente suunatakse. Aga kui mõelda, et arst annab saatekirja, siis järelikult ta ju saadab patsiendi eriarsti juurde või haiglasse. Peale sõnade mõeldud ja saadetud on toortõlkeliste väljendite asemel veel mitu sobivamat sõna, millest osa on kirjas ka ülalmainitud keelematerjalides.

Halvem variant

Parem variant

turistidele suunatud pood

suurele vaatajaskonnale suunatud saated

turistidele mõeldud pood

suurele vaatajaskonnale mõeldud saated

töötaja suunati tervisekontrolli

125 roolijoodikut suunati käitumiskoolitusele

Töötaja saadeti tervisekontrolli

125 roolijoodikut saadeti käitumiskoolitusele

valla arengut suunav tegevus

noori tuleb suunata valima õiget eriala

valla arengut mõjutav tegevus

noori tuleb mõjutada valima õiget eriala

liikmesriigile suunatud riigipõhised soovitused

liikmesriigile antud ~ edastatud ~ esitatud riigipõhised soovitused

taotlus tuleb suunata tolliasutusele 25. märtsiks

taotlus tuleb esitada ~ saata ~ edastada tolliasutusele 25. märtsiks

käsiraamat on suunatud tervisedendusele

käsiraamatus keskendutakse tervisedendusele

see summa suunati elanikkonna majandusliku seisu parandamisele

see summa eraldati ~ läks elanikkonna majandusliku seisu parandamiseks

kommertspangad peavad suunama teatava hulga kogulaenust ekspordi finantseerimiseks

kommertspangad peavad eraldama ~ jätma teatava hulga kogulaenust ekspordi finantseerimiseks

selle algatusega suunati meedia tähelepanu maanteeohutusele

saastunud õhk suunatakse väljalasketorusse

selle algatusega juhiti meedia tähelepanu maanteeohutusele

saastunud õhk juhitakse väljalasketorusse

seejärel suunatakse inimene raviteenusele

seejärel hakkab inimene saama raviteenust ~ seejärel määratakse inimesele raviteenus

Eesti turule suunati järjekordne kogus Leedu piimatooteid

Eesti turule jõudis ~ saabus ~ saadeti järjekordne kogus Leedu piimatooteid

 Vahel saab muuta lause ülesehitust, nii et tegusõna asemel võib kasutada mõnda muud sõnavormi.

Halvem variant

Parem variant

tegevuskava on suunatud inimeste heaolu parandamisele

tegevuskava eesmärk ~ siht ~ mõte on parandada inimeste heaolu

süsteem on suunatud jätkusuutliku ja pikaajalise ettevõtluse säilitamisele

süsteemi abil ~ toel saab säilitada jätkusuutliku ja pikaajalise ettevõtluse

seminar oli suunatud eeskätt ühist huvi pakkuvate küsimuste lahendamisele

seminari keskmes oli eeskätt ühist huvi pakkuvate küsimuste lahendamine

Mõnikord ei ole aga suunamist üldse vaja.

Halvem variant

Parem variant

reformimiseks suunatud püüdlused

reformimispüüdlused

peredele suunatud üritus

pereüritus

liiklusohutusele suunatud kampaania

liiklusohutuskampaania

isiku vabaduse võtmisele suunatud meetmed

isiku vabaduse võtmise meetmed

Iraani vastu suunatud piiravad meetmed

Iraani-vastased piiravad meetmed

Ja siis on veel sõnad siht-, sihipärane, sihtotstarbeline ja nende sünonüümid, mis sobivad asendama eeskätt inglise sõna target(ed).

Ingliskeelne variant

Eestikeelne variant

target group

sihtrühm

targeted action

sihtmeede, konkreetne meede

targeted support

sihttoetus, eesmärgipärane toetus

targeted research project

sihtotstarbeline teadusprojekt

targeted use

sihipärane kasutamine

Eeltoodu põhjal võime näha, kuidas sõna suunama astub praegu seniste huvitavate ja meie keeles ammu kasutusel olnud keelevõtete asemele, muutes tekstid tuimemaks, segasemaks ja keerulisemaks. Seepärast võiks selle sõna liigtarvituse asemel (taas)kasutada sünonüüme, mis teevad teksti loetavamaks ja selgemaks.

Kuidas siis võiks parandada seda vaateakna peal olevat lauset, et inimene taipaks kohe, millega tegemist, astuks lähemale ja tahaks seda teenust saada? Teenusest endast on lähemalt kirjutatud siin. Selle põhjal võiks aknal olla kirjas nt KEHA(KUJU) SIHIPÄRANE VORMIMINE ~ SIHIPÄRANE KEHAKUJUNDUS. Ent klienti võiks ju ka selgekeelsema kutsega paeluda, nt TULE KEHA VORMIMA! ~ TULE VORMI KEHA (ENDA SOOVI JÄRGI)! ~ KEHAVORMID KAUNI(MA)KS! ~ AJAME SU KEHA SIHIPÄRASELT VORMI! vms. Millised variandid lugejale pähe tulevad?
Eelmine
Mõtteid selge sõnumi konverentsilt 2017
Järgmine
Kelle käevangus käib kraadimullike?

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: