Kui paneks võtmed veidikeseks ajaks kappi?

Igas keeles on sõnad, millega osutatakse mingile asjale otse. Nende kõrval on kujundliku tähendusega sõnad, mille tähendus on üle kantud sarnasuse või muu tunnuse abil. Üks selline piltliku sisuga sõna on võti, mis levib üksiksõnana ja liitsõnade esiosana omastavas käändes.

Niisiis räägime Google’i järgi õnneliku kooselu võtmest ja Eesti edu võtmest; tutvustame võtit tulevikku ja võtit aktiivsesse vananemisse, väidame, et lugemises peitub kirjutamise võti ja et riskihindamine on tervislike töökohtade võti. Kirjeldame võtmeküsimusi, võtmesõnu, võtmeisikuid, võtmefiguure, võtmeseadmeid, võtmelahendusi, võtmeteemasid, võtmepädevusi, võtmetähtsust, võtmerolle, võtmetegureid, võtmesuundumusi jne. Eks võti ole ju ka kaunis väljendusvahend – see on miski, mis keerab midagi lukust lahti, avab teema, kõrvaldab tupiku või muu suletud oleku, on millegi kõige tähtsam element.

Võtmekujundi menu taga on osalt inglise keele key, millel on Merriam-Websteri sõnaraamatu järgi 12 tähendusvarjundit. Teisalt innustab seda sõna hoogsamalt kasutama ka meie enda sõnavara, kus ülekantud tähendus oli olemas juba enne inglise keele pealetungi. Seega mõjutavad võtme levikut nii keelevälised kui ka -sisesed tegurid.

Kui aga üht ja sama kujundlikku väljendit tarvitatakse liiga palju, muutub see tüütavaks ja monotoonseks ning pisendab asja tähtsust. Paljud võtmed on muidugi kasutusel terminites (võtmesõna, võtmepädevus jt) ja need peavad muutumatuna tekstist teksti kulgema. Kuid ka üldkeeles on selle sõna lembus silmatorkav. See, et meil on võtme piltlik tähendus eesti keeles olemas, ei tähenda kohe, et meil oleks inglise keelest tõlkides ja/või eestikeelset teksti luues alati vaja just seda sõna eelistada. Selle asemel võiks värskust tuua hoopis mõne uue või ka vana sünonüümiga.

Sõna võti saab sageli asendada sõnadega alus, siht, ajend, stiimul, impulss, tegur, mõjur, asjaolu, piltlikumaks väljenduseks sobivad alustala, vundament, nurgakivi, sammas, hoob, tõukejõud. Saame rääkida õnneliku kooselu alusest (ja kujundlikult ka selle nurgakivist), Eesti edu alustest või teguritest (ja hoovast või tõukejõust). Võime kirjeldada tulevikuteed või -rada. Lugemises võib peituda kirjutamise kullafond või tarkvara, riskihindamine on aga ehk hoopistükkis tervisliku töökoha alustala või vundament (või tänu riskihindamisele ~ riskihindamise abil saab muuta töökoha tervislikuks).

Sõna võtme- asendamiseks sobib kõige paremini põhi-, aga ka alus-, pea-, esi-, tipp-, sõlm-, juht-, keskne, valdav, juhtiv, tähtsaim, esmatähtis, otsustav jne. Seega kirjutagem põhirollidest (veel parem: põhiülesannetest), põhi- või juhtseadmetest, põhi- või tähtsaimatest lahendustest, põhi- või kesksetest teemadest, põhi-, pea- või valdavatest suundumustest, põhi- või otsustavatest teguritest ja vahel kujundlikumalt ka sõlm- või isegi keerdküsimustest.

Suures võtme-tuhinas võib meelest minna, et selle sõnaga tähistatakse ka ukse lahtikeeramiseks vajalikku eset. Mõttelünga võivad tekitada sellised sõnad nagu

võtmemäng (kas mäng võtmetega või tähtsaim mäng?),
võtmeteave (kas teave võtme kohta või põhiteave?),
võtmekomponent (kas osa võtmest või peamine komponent?),
võtmepaar (kas paar võtmeid või esipaar?),
võtmekeel (kas võtme osa või põhikeel?),
võtmeekspert (kas hea võtmevalmistaja või peaekspert, tähtsaim ekspert?)
võtmehaldur (kas võtmete haldaja või peahaldur?),
võtmetehnoloogiga (kas võtme valmistamise tehnoloogia või alustehnoloogia?).

Enamjaolt aitab kontekst selgitada, millega tegu on. Kuid kui lugeja mõte võib takerduda või kusagil tuleb pruukida üksnes tekstikatket või pealkirja, kus võti põhjustab mitmemõttelisuse, oleks mõistlik sõna muuta. Võib-olla tasub siis panna kunagi nii huvitav ja kujundlik, kuid nüüdseks ära leierdatud võti mõneks ajaks kappi ning kloppida tolmust puhtaks mõni vana ja hea otsetähendusega keelend?

Eelmine
Millal kasutada küsimärki?
Järgmine
Millal kirjutada sõna „aasta(d)“?

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: