Kuidas lühendada „registrikoodi“, „registrinumbrit“, „registreerimisnumbrit“, „registreerimismärki“?

Meie riigis on rohkelt asju, mis tuleb registreerida. Registreeritud objektile antakse mingi tunnus, mis koosneb numbritest või tähtedest või nende segust.
Nii on näiteks juriidilistel isikutel registrikood, mille annab äriregister. Laevapereta prahitud laevadel on viiekohaline registrinumber, mis on kirjas laevaregistris, aga alla 12meetristel väikelaevadel on registreerimisnumber, mis pannakse kirja liiklusregistrisse. Samasse registrisse kantakse ka sõiduautode registreerimisnumber, mis läheb ühtlasi auto külge kinnitatavale riiklikule registreerimismärgile, mida Maanteeamet nimetab ka numbrimärgiks.

Muidugi on registri- ja registreerimisnumbreid ka muudes ettevõtetes. Iga asutus võib pidada mingit registrit ja kanda sinna erineva koondnimetusega numbreid ja tähti.

Vahel tuleb neid sõnu lühendada. Õigekeelsussõnaraamatu lühendivalimikus on olemas registrikoodi ja registreerimisnumbri lühendid. Neist esimene on rg-kood ja teine reg-number. Selline lühendusviis on tekitanud sageli küsimusi.

1. Miks ei või lühendite rg-kood ja reg-number keskel kasutada punkti?

Enamjaolt lühendites enam punkti ei kasutada, välja arvatud näiteks siis, kui ilma punktita lühend kattub teise sõnaga. Sellised lühendid on tavaliselt moodustatud kahest eraldiseisvast sõnast: v.a, s.o, e.m.a, s.a jne. Ei registrikood ega registreerimisnumber ei ole kaks eraldi sõna, vaid liitsõnad, millest esimese puhul on lühendatud ainult esimest sõna ja teise puhul mõlemat. Sellisel liitsõna lühendamisel ei panda selle sisse mitte punkt, vaid sidekriips.

2. Miks registrikoodi lühendis ei ole keskel e-tähte ja registreerimisnumbri lühendis on?

Keelekorraldajad on soovinud neid lühendeid segiajamise vältimiseks rohkem eristada ja seepärast on ka lühendid erinevad. Tuleb siiski tunnistada, et lühendit rg-kood oskavad kasutada peamiselt keeletoimetajad. Seepärast arvan isiklikult, et ka lühend reg-kood ei vähenda kuidagi arusaamist ja sedagi võiks kasutada.

 

Mõnikord kuuleb nende lühendite kohta ka teisi teraseid küsimusi.

3. Kuidas eristada registreerimisnumbri ja registrinumbri lühendeid?

Tundub, et neid ei saagi lühendi abil eristada, sest mõlemad on kujul reg-nr. Registrikoodi lühendiga samasuguse eristuse juurutamine (nt et registreerimisnumbri lühend oleks reg-nr ja registrinumbri lühend oleks rg-nr) ei oleks ka otstarbekas, sest kes ikka suudab meeles pidada, kumb on kumb? Pigem on mõttekas kirjutada sõna registreerimisnumber või registrinumber enne lühendamist korra välja, et lugeja teaks, millise sõnaga tegu.

4. Kuidas lühendada registreerimismärki?

Õigekeelsussõnaraamatus ei ole registreerimismärgi lühendi kohta juhiseid jagatud, ent analoogia põhjal võiks selle lühend olla reg-märk.

Pealkirjas esitatud küsimusele saaks vastata järgmiselt:

  • registrikood: rg-kood ja soovi korral ka reg-kood;
  • registreerimisnumber ja registrinumber: reg-nr;
  • registreerimismärk: reg-märk.
Eelmine
Daatum ja asukoht
Järgmine
Viimase aja välisnimemuutustest

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: