Läbi blogi targemaks

Igal keelel on midagi, mis on talle omasem kui teistele keeltele. Võtame näiteks kaassõnad, mis saadavad meie keeles käändsõnu, nt laua all, huvi millegi vastu, tähelepanelik kellegi suhtes. Eesti keel kaldub olema tagasõnakeel, s.t kaassõnadest on meil seni ülekaalus need, mis käivad käändsõna järele. Sellised on taga, kaudu, peal, taga, kombel, ligi, poole, ääres, sekka, kestel, kõrval, eel, jõul, väel, viisi, otsa, teel, jooksul, kaupa jne. Meil on ka mõned eessõnad, nt kuni, pärast, peale, enne, tänu, kuni, keset, koos; samuti sellised kaassõnad, mis võivad olla nii käändsõna ees kui ka taga: mööda, üle, ümber, vastu. Ent ülekaalukas tagasõnarohkus eristab meid näiteks inglise ja muudest indoeuroopa keeltest, samuti vene keelest.

Keeles ajalooliselt välja kujunenud ülesehitust võiks hoida, et säilitada selle eriomasust ja ainulaadsust. Seepärast on keelehooldajad soovitanud vältida uues tähenduses eessõnade toomist ammukujunenute kõrvale. Eriti hoolikas tasub tänapäevases maailmas olla nende eessõnade suhtes, mis tulevad meile võõra keeleruumi mõjul. Üks sellistest on eessõna läbi, mida on sageli võimalik tõlkida hoopis teiste sõnadega.

Me kõik oleme kuulnud ladina väljendit läbi raskuste tähtede poole või ülekantud tähenduses läbi sõrmede vaatamist ja läbi lillede rääkimist. ÕSi toel teame veel, et saab vaadata läbi lukuaugu ja minna läbi jõe, kuulda midagi läbi une ja harida maad läbi aegade. Laulus sõidetakse läbi lume sahiseva, samuti kruiisitakse läbi öise kuumuse, suudlus antakse läbi jäätunud klaasi, on laule läbi pisarate ja läbi elu. Nagu Henn Saari „Keelehäälingus” (saade 170) on öelnud, oleme sõna läbi laenanud saksa ja vene keelest, kuid teinud oma vaistu abil sellest midagi oma. Nii on läbi kasutusel ka tagasõnana, tähendades tõttu (sai viga koerahammustuse läbi), teel (saadeti surma mahalaskmise läbi), olles oma põhitähenduses (kahlas jõest läbi) vm.

Ajaloolise kasutuse kõrval mõjutab meid praegu tähelepanuväärselt ka inglise keel. Keelevabaduse ja rohke tõlkimise tõttu on keelevaist hakanud teravust kaotama ja meie keelde tikub läbi üha enam tarbetu eessõnana. See on ka mõistetav – sõnu tõlkides võidakse sihtkeelde kaasa võtta ka võõrapärane sõnajärg. Seepärast võiks uuesti meelde tuletada mugavamad ja meile omasemad tagasõnad, mis sobivad hästi läbi asemele ja mõjuvad värskemalt.

Guugeldades leidsin mõned laused, mida ma parandaksin, et muuta võõrapärane loomulikuks. Kui minnakse läbi Soome Rootsi, siis selle asemel võiks sõita Soome kaudu. Arendusprotsessi ei peaks parendama mitte läbi kasutajakesksete meetodite, vaid hoopis nende abil, toel, varal. Kui statistikud räägivad aastast 2011 läbi tööturu- ja toimetulekunäitajate, siis keeletoimetaja eelistaks kõnelda samast aastast tööturu- ja toimetulekunäitajate põhjal, alusel, järgi, kohaselt. Ehk ei soovi Venemaa internetti tsenseerida mitte läbi ÜRO, vaid selle vahendusel? Kas eesmärgini jõutakse läbi heade tulemuste või hoopis tänu nendele? Mõnikord võib sõna läbi üldse ära jätta – näiteks tervisekõnd läbi vanalinna võiks pärast parandamist olla tervisekõnd vanalinnas, teema lahtimõtestamine ei pea olema läbi esimese peatüki, vaid esimeses peatükis. Tori hobusest ei tule rääkida mitte kasvataja pilgu läbi, vaid kasvataja pilguga, Euroopast pole vaja jutustada läbi eestlase vaatevinkli, sest seda saab teha ka eestlase vaatevinklist, õpitakse läbi eksimuste, kuid võiks õppida eksimustest või vigadest, edukuse saavutamine ei käi mitte läbi raske töö, vaid raske tööga.

Seega siis mõjutavad meid sõna läbi puhul nii keelesisesed kui ka -välised tegurid. Ühelt poolt saame moodustada täiesti loomulikke lauseid, nt mees vajus läbi jää või õhk liigub läbi mootori. Teisalt toob inglise keel meile liiga palju ühesuguseid eessõnalisi konstruktsioone, mis kipuvad ära sööma meile omasemad tagasõnad. Katsume siis sõna läbi pruukimisel tasakaalukad olla.

Tänase blogikande pealkirja parandus võiks aga olla Blogi abil, varal, toel või kaudu targemaks.

Eelmine
Miks ei tasu kasutada sõnu „koheselt“, „oluliselt“, „tõsiselt“?
Järgmine
Täna, 13. septembril

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: