Kui näol on tegemist

Ma arvasin, et ta läheb ise ära. Hääbub tasapisi meie keelepildist. Jõuab lõpuks toorkeelendite prügimäele ja ununeb. Meid ei mõjuta ju enam vene keel ja inglise keeles teda sellisel kujul ei ole. Aga ei. Endiselt lösutab ta meie tekstides, tunneb end mugavalt ega plaanigi astuma hakata.

Räägin russitsismist näol (vn в виде), mille võib koos teiste pseudokaassõnadega osas, suunas ja lõikes kimpu siduda ja ühte patta panna. Nende kõigi tunnusjoon on see, et neid võõrkehi ei ole meie keelde tegelikult vaja, sest meil on omad abivahendid olemas.

Sageli on sellel libasõnal seltsiks sama mõttetu sõbramees tegemist või tegu: millegi näol on tegemist ~ tegu millegagi. Neist mõlemast saab aga kergel viisil ühekorraga lahti – selleks tuleb nad lihtsalt ära kustutada, jätta alles tegusõna on ja panna lauseliikmed nimetavasse käändesse: mis on mis. Sama kehtib eitavate ja minevikuvormides lausete kohta.

Näol on (ei ole, oli, ei olnud jne) tegemist ~ tegu

On (ei ole, oli, ei olnud jne)

Golfi näol on tegemist uskumatult väärika ja positiivse harrastusega

Golf on uskumatult väärikas ja positiivne harrastus

Miljarditehase ja RMK leppe näol on tõenäoliselt tegemist riigiabiga

Miljarditehase ja RMK lepe on tõenäoliselt riigiabi

Võltsimise eesmärgiks oli näidata, et selle korteri näol ei ole tegemist abikaasade ühisvaraga

Võltsimise eesmärk oli näidata, et see korter ei ole abikaasade ühisvara

ELi audiitorite sõnul on korruptsiooni uuriva komisjoni aruande näol tegu hea algatusega

ELi audiitorite sõnul on korruptsiooni uuriva komisjoni aruanne hea algatus

Raamatu näol ei ole tegu mingi kontseptualistliku kamarajuraga

Raamat ei ole mingi kontseptualistlik kamarajura

Vahel jätab näol sõbra maha ja trügib ka üksi edasi, tungides kallale järgmistele armsatele keelevahenditele. Kõigepealt ronib ta erinevate käänete liivakasti ja krahmab nende lelud endale:

näol

Sobiv kääne

Võimalik parandus

Seekordne lisandus on ulukite jälgede näol

nimetav

Seekordne lisandus on ulukite jäljed

Ukraina näol me näeme riiki, mis on aastakümneid olnud halvasti juhitud

osastav

Ukrainat näeme riigina, mis on aastakümneid olnud halvasti juhitud

Kui kohe pole võimalik korterit osta, siis tuleb leida peavari üürikorteri näol

seesütlev

Kui kohe pole võimalik korterit osta, siis tuleb leida peavari üürikorteris

Kukk ja Konn toob gurmeetoodete näol festivalile Prantsusmaa hallitusjuuste, pasteete, sinki, vorsti

olev

Kukk ja Konn toob gurmeetoodetena festivalile Prantsusmaa hallitusjuuste, pasteete, sinki, vorsti

Seda võrgustikku hakkame täiendama pakiautomaatide näol

kaasaütlev

Seda võrgustikku hakkame täiendama pakiautomaatidega

Siis läheb näol teiste kaassõnade õuele ja võtab platsi nende kiige peal:

näol

Võimalik parandus

Treenerite read said tippsportlaste näol täiendust

Treenerite read said tippsportlaste abil täiendust

Eesti interaktiivne videomängude muuseum ootab annetusi vanade videomängude, elektroonika ja mööbli näol

Eesti interaktiivne videomängude muuseum ootab annetusi vanade videomängude, elektroonika ja mööbli kujul

2016. aastal jagas Digitark nii artiklite kui ka videote näol üle tuhande nõuande

2016. aastal jagas Digitark nii artiklite kui ka videote kaudu üle tuhande nõuande

Nähtamatud kanad leidsid toetajad Eesti kokkade näol

Nähtamatud kanad leidsid toetajad Eesti kokkade hulgast

Strukturaalne tööpuudus on väga kallis: mitte ainult sotsiaalkulude näol, vaid veel enam raisatud ja kasutamata ressursi näol

Strukturaalne tööpuudus on väga kallis: mitte ainult sotsiaalkulude, vaid veel enam raisatud ja kasutamata ressursi poolest

Mõnikord võõrandab näol ka mõttekriipsu õigused ja kohustused:

näol

Võimalik parandus

Lauluväljakult oli kõrvaldatud ohtlik objekt katkise aia näol

Lauluväljakult kõrvaldati ohtlik objekt – katkine aed

Rõuge vald tegi endale erilise sünnipäevakingi uue vaatetorni ja värskendatud külastuskompleksi näol

Rõuge vald tegi endale erilise sünnipäevakingi – uue vaatetorni ja värskendatud külastuskompleksi

Eesti Kunstimuuseum sai uue toetaja Viru Keemia Grupi näol

Eesti Kunstimuuseum sai uue toetaja – Viru Keemia Grupi

Niisiis laiutab võõrvallutaja näol kogu keeles ja paljudes lausemudelites. Ent usun, et keeleteadlik kirjutaja suudab leida tema asemele sobivama ja keeleomasema variandi. Ülalviidatud näidete kõrval on alati võimalik lauset sedasi muuta, et näol oma tegemistega näole ei anna. Sedasi toimides saame tast ehk ka lõplikult priiks.


Eelmine
Kas ja kuidas liita midagi numbrile?
Järgmine
Sõnad „täiendav“ ja „täiendavalt“

Sellel postitusel on 3 vastust

Siinse blogi artikleid lugedes avaneb justkui uus ja põnev maailm. Olen saanud vastuseid paljudele küsimustele, mida minu arvates mujal nii arusaadavalt käsitletud ei olegi.
Näol-konstruktsiooni ja ka mõne teise juhu kohta on mul aga tekkinud küsimusi hoopis juurde. Selles postituses on öeldud, et pseudokaassõnu ei ole meie keelde tegelikult vaja, sest meil on omad abivahendid olemas. "Osas", "suunas" ja "lõikes" muudavad kõige muu kõrval teksti raskesti mõistetavaks ning pelgalt selle pärast hoidun neist.
"Näol" asendusena on toodud palju häid keelendeid, kuid minu tähelepanu püüdis esimese tabeli "on". Siin samastun hoopis "näol"-kasutajaga. Teistes tabelites esitatu puhul on tõepoolest näha, et "näol" võtab muude, eesti keelele omaste keelendite koha, kuid esimeses tabelis annab see tekstile märgatavalt värvi juurde. Teksti kirjutaja soovib leida erinevaid võimalusi, kuidas loomingulisemalt väljenduda, eriti kui teksti tüüp seda nõuab. Võrdluseks tooksin, et eesti keeles on palju võõrsõnu, mille kõrval on ka omasõna olemas. See annab kirjutajale suurema valiku, kumba ta oma tekstis soovib kasutada.
See, et tihti minnakse selliste võõrapäraste keelendite tarvitamisega liiale, on hea põhjendus, miks neist hoiduda. Kui aga kõik "on-idele" vastavad "näod" asendada, muutub tekst märgatavalt üheülbalisemaks. Minu küsimus on, miks tuleks "näol" kasutamise täielikult ära lõpetada, kui tänu sellele on võimalik mõtet veidi huvitavamalt viisil esitada. Miks ei võiks sedagi käsitada kui võõrsõna, mida saaks mõistlikuse piires kasutada?
Karin
20. jaanuar 2020
Parandan viimast lauset: "Miks ei võiks sedagi käsitada nagu võõrsõna, mida saaks mõistlikuse piires kasutada?"
Karin
20. jaanuar 2020
Aitäh, Karin, heade sõnade ja kommentaari eest! Reageerin palju hiljem, kui see kommentaar on kirjutatud, ja veel rohkem hiljem selle blogikande kirjutamise hetkest. Vabandust selle pärast.
Alustan viimasest kommentaarist – sõna "näol" ei ole võõrsõna, ikka meie enda oma, mida mitmes ülesandes iga päev kasutame. Ei tahaks teda ka võõrsõnaga võrrelda, on see ju vana soome-ugri tüvi.
Olen väga nõus sellega, et automaatselt ühe väljendi vahetamine teise vastu on sobimatu ja lamestab teksti. Blogikandes ongi seepärast mitu tabelit, kus eri parandusvõimalused. Esimene tabel kajastab üksnes üht kohendusviisi ja seal on mitu ühelaadilist näidet. Järgmised tabelid pakuvad aga teisi võimalusi ja olen kindel, et peale nende on valikuvõimalusi veel palju.
Ühegi sõna kasutamist ei saa keeles ära lõpetada. Ent selle sõna kasutamine mõnes rollis võib mõjuda võõralt, eriti kui see roll on meile mujalt laenatud. Kui sõna selles rollis ülemäära palju ja lausa trafaretsena pruukida, võib see lõpuks väsitama hakata. Sõna "näol" ongi selline, mis jääb vahepeal märkamatuks ja siis ilmub jälle massiliselt tekstidesse. Selle blogi eesmärk oligi meelde tuletada, kust see pärineb ja kuidas seda vajaduse korral meie keele rikkalike võimalustega asendada.
Aitäh veel kord huvitava mõttearenduse eest!
Helika
27. november 2021
Email again: