Kuidas leida, luua ja kasutada erimärke?

Teksti koostades on vahel vaja sisestada märke, mida klaviatuurilt ei leia. Neid nimetatakse erimärkideks. Nende hulka kuuluvad näiteks kraadi-, korrutus- ja plussmiinusmärk. Räägime täna neljast viisist, kuidas erimärke leida ja kasutada.

1) Märgi leidmine Wordi  programmis

Kui tööd tehakse Windowsi arvutiga Wordi programmis, siis tuleb erimärgi saamiseks

 • minna sakile „Lisa“ („Insert“);
 • valida „Sümbol“ („Symbol“) ja „Veel sümboleid“ („More symbols“);
 • leida kuvatavast sümbolitabelist sobiv märk või sümbol ning minna selle peale;
 • vajutada „Lisa“ ja „Sule“ („Insert“ ja „Close“).

Osa erimärke (püsikriips, püsitühik) asub sümbolitabelis eraldi saki „Erimärgid“ („Special Characters“) all.

See võimalus töötab hästi Wordi programmis, aga Powerpointis, Excelis ja veebilehel see ei toimi.

 

2) Märgi leidmine Windowsi arvuti muudes programmides

Eelmises punktis käsitletud sümbolitabelit saab teist teed mööda liikudes kasutada kõikides programmides ja ka veebis. Kui näiteks esitluse koostajal, Exceli tabeli loojal või veebitoimetajal on vaja mõnda erimärki, tuleb tal

 • valida peamenüüst käik „Start“ > „Programmid“ > „(Windowsi) tarvikud“ > „Süsteemitööriistad“ > „Märgistik“ („Start“ > „Programs“ > „(Windows) Accessories“ > „System Tools“ -> „Character Map“);
 • leida kuvatavast sümbolitabelist sobiv märk või sümbol, minna selle peale ja vajutada „Vali“ („Select“);
 • vajutada „Kopeeri“ („Copy“);
 • minna töödeldavas tekstis kohta, kus erimärki on vaja, ja vajutada Ctrl + V.

3) Alt-koodi kasutamine lauaarvutis

Kui sümbolitabeli kasutamine tundub tülikas, saab kasutada ka teisi võimalusi. Osale märkidele on Windowsis loodud kombinatsioonid, mille saamiseks on vaja vajutada Alt-klahvi ja valida mingi numbrikood. Selliseid kombinatsioone saab kasutada arvutis, millel on numbriklahvistikuga klaviatuur (enamjaolt lauaarvuti), ja need kehtivad peale Wordi kui ka muudes programmides. Eriti tänuväärsed on Alt-koodid veebis töötades, sest ära jääb näiteks Wordist kopeerimine, mida veebitoimetajad sageli õige märgi saamiseks teevad.

Allpool on toodud väike valik enamlevinud kombinatsioonidest:

Märk

Sümbol

Kombinatsioon

Pikk kriips

Alt + 0150

Alustav jutumärk

Alt + 0132

Lõpetav jutumärk

Alt + 0147

Kraadimärk

°

Alt + 0176

Korrutusmärk

×

Alt + 0215

Jagamismärk

÷

Alt + 0247

Plussmiinusmärk

±

Alt + 0177

Püstkriips

|

Alt + 0124

Ülaindeks 1

¹

Alt + 0185

Ülaindeks 2

²

Alt + 0178

Ülaindeks 3

³

Alt + 0179

 Alt-koodid on näha ka punktides 1–2 kirjeldatud sümbolitabeli alumises paremas nurgas. Pikema koodiloendi leiab veebist.

Kõikidel erimärkidel paraku Alt-koodi ei ole. Näiteks tuleb alaindeks või püsitühik muust kohast kopeerida.

 

4) Isikliku kiirklahvi loomine

Kolmanda punkti lõpus kirjeldatud probleemi saab lahendada ka ilma kopeerimata. Nimelt on sümbolitabelis võimalik luua isiklik kiirklahv, mis toimib paljudes programmides. Selleks tuleb Wordis

 •  minna sakile „Lisa“;
 •  valida „Sümbol“;
 •  leida kuvatavast sümbolitabelist sobiv märk või sümbol ning minna selle peale;
 •  vajutada nupule „Kiirklahv“ („Shortcut Key“), misjärel avaneb aken „Klaviatuuri kohandamine“ („Customize Keyboard“);
 •  kustutada aknast „Praegused klahvid“ („Current Keys“) olemasolevad kombinatsioonid (mõnikord on see aken juba tühi);
 •  minna aknasse „Vajutage uut kiirklahvi“ („Press new shortcut key“), lüüa Ctrl või Alt ja endale meelepärane number, täht või muu märk;
 •  vajutada „Kinnista“ („Assign“) ja „Sule“.

Edaspidi saab enda valitud kiirklahvile vajutades lisada teksti soovitava märgi või sümboli. Sedasi saab kiirklahvi luua nii laua- kui ka sülearvutis ja see toimib kõikides programmides, sh veebis. Kui näiteks lauaarvutis saab pika kriipsu ka siis, kui valida Ctrl ja numbriklahvistiku miinus, siis sülearvutis seda võimalust enamjaolt ei ole. Minul on sülearvutis pika kriipsu saamiseks valitud näiteks kombinatsioon Ctrl + 1.

Kiirklahviks tasub määrata kombinatsioonid, mida muidu ei kasutata. Näiteks ei ole otstarbekas määrata erimärgiks kombinatsiooni Ctrl + S, Ctrl + V või Ctrl + A, kui seda ollakse harjunud kasutama vastavalt salvestamiseks, kleepimiseks või kogu teksti aktiveerimiseks.

Meeles tuleks pidada, et isiklik kiirklahv kehtib ainult selles arvutis, kus see tehtud on.


Erimärkide saamiseks on kindlasti veel mitu viisi. Igal kirjutajal kujuneb ajapikku tõenäoliselt välja enda lemmikmoodus, kuidas ta neid märke leiab, loob ja kasutab. Iga arvutikasutaja valik oleneb sellest, mis tundub endale mugav ja harjumuspärane.
Eelmine
Päevakera sõnavõistluse tulemused: "popsik", "nutinups" ja teised
Järgmine
Kas "inglisekeelne", "inglise keelne" või "inglis keelne"?

Sellel postitusel on 2 vastust

Hommikut! Väga hea õpetus! Tänud!
Aivar
1. detsember 2020
Aitäh, Aivar!
Helika
6. detsember 2020
Email again: