Päevakera sõnavõistluse tulemused: "popsik", "nutinups" ja teised

27. augustil kuulutasime Päevakera blogis välja sõnavõistluse, mille eesmärk oli leida sobiv vaste sõnale popsocket. Kaasa lõi kaksteist osalejat, kes pakkusid kokku neliteist sõna: 1) popsik, hüpikpide; 2) tõmbtugi; 3) näpunupp; 4) hoidik; 5) telopide, telohoidik; 6) nutinups; 7) tupsnuputi; 8) rõngastugi; 9) nutipide, nutihoidik; 10) nutinagi; 11) nutinäpik.

Kui sõnavõistlus oli juba läbi ja siinne kokkuvõtegi valmis, saatsid oma ettepanekud veel Nõmme erakooli 9. klassi õpilased, kes sõnavara rikastamise teemat käsitledes olid välja mõelnud tuletised kinnik, nupik, nupike, popet, nuppel ning liitsõnad taganupp, telolutt ja hüpikplönn

Aitäh kõigile osalejatele!

Millest alustada termini loomist?

Uuele mõistele nimetuse leidmiseks on laias laastus kaks teed. Esiteks võib lähtuda algsest keelendist ehk püüda seda tõlkida. 

Mida annab inglise popsocket’ist võtta? Sõna socket, mis tähendab laiemalt nõgu, lohku, koobast ja kitsamalt pistikupesa, pole ükski sõnapakkuja kasutanud, ka mitte pesa-sõnana. Rohkem on öelda pop’i kohta. Inglise pop võib olla nii nimi-, tegu- kui ka määrsõna, tegusõnana tähendab ta muu hulgas äkki esile kerkimist (to pop up). Eesti keeles on kasutusel ühendi pop-up vaste hüpik (nt liitsõnades hüpikaken, hüpikreklaam) ning seda on üks nimetuste pakkuja rakendanud täiendsõnana (hüpikpide).

Teine võimalus on jätta algne keelend kõrvale ning keskenduda asja sisule. Seda teed minnes tuleks mõelda, mis on mõiste tähtsad tunnused, mida nimetus peaks kajastama. Kas see on midagi tema välimuses või siis hoopis selles, mida temaga teha saab, või mõlemat kombineerides?

Mis on mõiste taga?

Sõnapakkujail on olnud vastata kolm küsimust: kuidas asi välja näeb, mida ta teeb, milleks ta on mõeldud? 

Google’i pildiotsingu järgi näeb tüüpiline popsocket välja nagu nupp, selle põhjal on pakutud nimetusi näpunupp ja nutinups (nups on ’nupp’).  Huvitav on see, et ükski pakkuja ei ole kasutanud nööbi sõna, ehkki, nagu Helika Mäekivi oma postituses kirjutas, on popsocket’i idee välja kasvanud David Barnetti mõttest liimida telefoni tagaküljele kaks nööpi, mille ümber sai kõrvaklapijuhtmeid kerida.

See, et popsocket’it saab nupukujuliseks lahti tõmmata ja jälle kokku lükata, on andnud idee kasutada pakkumuses tüve tõmb- (tõmbtugi) ja tuletist hüpik (hüpikpide). Tõsi, nagu juba eespool nägime, võib hüpiku kasutamise puhul olla tegemist ka inglise sõnast pop (ja pop-up) mõjutatud vastega. 

Loomulik on seegi, et rõngakujulise toote nimetuses on pakutud sõna rõngas (rõngastugi). Kas siia rühma võiks käia ka ühe kuueaastase sõnameistri loodud kena liitsõna tupsnuputi, võib igaüks juba ise otsustada.

Kõige rohkem on sõnapakkujad ammutanud ideid popsocket’i funktsioonist. Veebis leiduvate juhendite põhjal on funktsioone päris mitu: hõlbustada telefoni hoidmist selfide tegemisel või sõnumite tippimisel, pakkuda nutitelefonile tuge videokõnede või filmivaatamise ajal, võimaldada kerida kõrvaklapijuhtmeid, hoida tahvelarvutit. Sellest lähtuvalt on põhisõnaks ehk soomõiste väljendajaks pakutud sõnu hoidik (ka nutihoidik, telohoidik), nagi (nutinagi), pide (hüpikpide, nutipide, telopide) ja tugi (rõngastugi, tõmbtugi).

Liitsõna esiosa ehk täiendsõna kitsendab mõistet, siingi on lähtutud asja funktsioonist. Populaarseim täiendsõna on nutiseadmele viitav nuti- (nutihoidik, nutinagi, nutinups, nutinäpik, nutipide), on kasutatud ka telefonile viitavat kõnekeelset telo (telohoidik, telopide). Kahes ettepanekus on mõeldud sellele, et popsocket’i üks ülesanne on pakkuda tuge sõrmedele, hõlbustada nutiseadme näpu vahel hoidmist (näpunupp, nutinäpik).

Kas liitsõna või tuletis?

Vaatame ka liitsõnade ja tuletiste vahekorda. Pakkumuste enamik on liitsõnad, päris uusi tuletisi (st kui hoidik kõrvale jätta) on pakutud kolmel korral1: ik-liitega popsik ja näpik (liitsõnas nutinäpik) ning i-liiteline nuputi (liitsõnas tupsnuputi). 

Tuletist popsik on eesti keeles esimest korda kasutatud tõenäoliselt juba 2017. aastal, võrgupoest leiab praegu isegi juba näiteks laulu- ja tantsupeoteemalise helesinise „Popsiku“, sõna esitab ka eesti keele instituudi portaal Sõnaveeb.2 

Nagu Helika Mäekivi on osutanud, on popsiku eeskuju tõenäoliselt inglise popsocket (vrd firma PopSockets LLC), kuid soovi korral saame tõmmata paralleele ka eesti tüvega pops-, vrd pops : popsu ’popsatus’, popsatama, popsuma, popsak.

Milline sõna valida?

Mis võiks olla kõige parem pakkumine? Seda on õigupoolest raske öelda, sest enamik pakutud sõnu on päris õnnestunud. Sobivad on ju enam-vähem kõik need, mis liigitavad popsocket’i tugede, pidemete või hoidikute hulka kuuluvaks või osutavad tema nupulaadsele väliskujule, ning täpsustavad mõiste sisu nuti-sõnaga. 

Esile tõstaksin vaid puht oma maitse-eelistusena liitsõna nutinups: lühike, lihtsama käänamisega kui näiteks nutipide, sisaldab algriimi, annab mõistest hea pildi. Toredad sõnad on ka näpunupp ja nutinagi, kuid esimene ei hõlma popsocket’i kõiki funktsioone ja nagi on ehk rohkem see koht, kuhu midagi riputada. 

Nõmme erakooli üheksandike pakkumuste hulgast jäävad silma värvikad liitsõnad telolutt ja hüpikplönn, mis viitavad üsna vaimukalt popsocket’i väliskujule, ning tuletis nuppel. Viimane ei ole keeles iseenesest küll uus sõna, sest 1970. aastatel pakuti teda pealekeeratava tuubikorgi nimetuseks, selles tähenduses ta käibele ei tulnudki, aga nüüd on nuplil uus võimalus.

Head väljavaated näivad olevat tuletisel popsik, mis on lühike ja suupärane ning on juba mõneti ka käibel. Kõigil esile toodud sõnadel on väike värving, nad pole kuivad ega igavad. Mis neist pakutud sõnadest aga tegelikku kasutusse jõuab või kui suuri väljavaateid on neil popsocket’i kõrval, seda otsustavad juba keelekasutajad.

Koos võistluse algataja Helika Mäekiviga valisime oma lemmikud. Tähestiku järjekorras on need nuppel, nutinups, nutipide, popsik ja telolutt

Kõigi osalenute vahel välja loosisime veebisaidi  https://wheelofnames.com  abil välja auhinna. Raamatukodu e-poest saab 30 euro eest raamatuid valida Maigi. Palju õnne! Tema oli huvitaval kombel ka esimene, kes võistlusele oma sõnu pakkus. Lisaks läheb teele väike magus eriauhind aktiivsetele üheksandikele Nõmme Erakoolis.


1 Rohkesti oli tuletisi Nõmme erakooli 9. klassi pakkumuste hulgas, mis laekusid pärast võistluse lõppu.

2 Popsik tuletab ühtlasi meelde üht teist uuema aja ik-tuletist, menstrual cup’i eesti vastet kupsik.


Eelmine
Head tõlkijate päeva!
Järgmine
Kuidas leida, luua ja kasutada erimärke?

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: