Mis on juhtunud adresseerimisega?

Kindlasti on lugeja viimasel ajal tähele pannud selliseid uudse sõnakasutusega lauseid nagu

Baasrahastuse suurendamine adresseeriks kahte probleemi.
Tuleb adresseerida ingliskeelse kõrghariduse kvaliteeti Eestis.
Vähendada tuleb komisjonile adresseeritavate kaebuste arvu.

Kõige tuttavamad on need laused ametnikele, poliitikutele ja Euroopa Liiduga seotud inimestele ning eks osa neist ka pruugib sellist kirjaviisi. Inglise keelt oskav inimene taipab ilmselt, mida kirjutajad on tahtnud öelda. Võõrkeeles võhiklikum satuks arvatavasti segadusse. Tõlketeksti toimetaja teeb aga järelduse, et järjekordne (euro)sõna küünitab oma haaret, et lämmatada halva tõlke najal meie senist sõnakasutusviisi.

ÕS 2013 järgi on sõnal adresseerima on eesti keeles põhitähendus, oskuskeelne ja kujundlik tähendus. Põhitähenduses on adresseerimine aadressi kirjutamine või selle järgi kirja saatmine, infovaldkonnas osutatakse selle sõnaga asukohta ja kujundtähenduses on see millegi (nt küsimuste, ülesannete) suunamine või määramine. ÕSis ei soovitata sõna adresseerima pruukida tähenduses tegelema, käsile võtma, lahendust otsima. Taunimisväärseks peetakse väljendit muret tuleb adresseerida, selle asemel saab öelda murega tuleb tegelda või midagi ette võtta. Ka ametniku soovitussõnastikus ollakse samal seisukohal. Seal leitakse, et selle sõna tähendus on põhjendamatult inglise keele mõjul laienenud ja omasõnad on enamasti täpsemad.

Niisiis on selle sõna tähendusväli inglise keeles palju avaram kui meil ja kogu seda mõisteala ei ole meie keelde üle toodud, vaid tõlkimiseks on otsitud ühemõttelisi ja selgesõnalisi omavasteid. Nüüd laiutab adresseerimine üha enam ka meil senisest põhi- ja oskuskeele tähendusest väljaspool, aga selle tagajärjel on tema ümber nii suur udusus ja ebamäärasus, et täpselt polegi võimalik öelda, mis kirjutaja adresseerimisega siis silmas peab. Lisaks võib märgata, et kui varem käis adresseerimine kokku käegakatsutava või vähemalt silmaga nähtavate asjadega ((e-)kiri, andmed, saadetis), siis nüüd pannakse ta paari abstraktsete nähtustega. Toogem selle anastamisprotsessi ilmestamiseks mõni näide koos võimalike parandustega.


ALGLAUSE

PARANDUSVÕIMALUS

Baasrahastuse suurendamine adresseeriks kahte probleemilahendaks kaks probleemi
Valdkonnas on palju adresseerimist vajavaid küsimusilahendamist, vastust
Adresseerimist vajavad vastuolud õigusaktide vahellahendamist, kõrvaldamist, ületamist
Pensionäride olukorra adresseerimiseks tuleb midagi ära tehalahendamiseks, parandamiseks
Tuleb adresseerida ingliskeelse kõrghariduse kvaliteeti Eestisparandada ~ pöörata tähelepanu kvaliteedile ~ tegeleda kvaliteediga
Käsil on mitu projekti, mis adresseerivad metsa paremat majandamistkäsitlevad, hõlmavad, kätkevad ~ mille abil tegeletakse metsa parema majandamisega
Aruteludel adresseeritakse muu hulgas tõhusamate eeskirjade väljatöötamistkäsitletakse ~ vahetatakse mõtteid väljatöötamise üle
Tuleb koostada tegevuskava, mille abil adresseerida gripiviiruse puhanguid kõikides maakondadestulla toime, saada hakkama puhangutega ~ võtta käsile puhangud ~ saada jagu puhangutest
Puudujäägi adresseerimise eesmärgil tuleb tuua sektorisse rohkem raha ja inimesikõrvaldamiseks, kaotamiseks
Vähendada tuleb komisjonile adresseeritavate kaebuste arvuesitatavate, edastatavate, saadetavate ~ saabuvate, tulevate, laekuvate ~ komisjonini jõudvate
Kaebus tuleb adresseerida halduskohtuleesitada, edastada, saata ~ kaebusega tuleb pöörduda halduskohtusse
Et adresseerida väljakutseid, mis seisavad üha digitaalsemaks muutuva maailma ees, tuleb kokku kutsuda erinevate IT-valdkondade spetsialistidtäita ülesanded ~ tulla toime ülesannetega ~ ületada proovikivid, raskused ~ astuda vastu raskustele ~ vastata küsimustele ~ lahendada probleemid jne
Vältigem eesti rikkaliku sõnavara üheülbastamist ühetaoliste ja igavate, sageli sobimatute ja võõraste sõnadega. Selline hoiak näitab keelekasutaja vähest võõrkeeleoskust, ilmselt ka laiskust, ükskõiksust ja isegi tahtmatust ennast oma emakeeles selgelt väljendada, võib-olla ka hooplemist (euro)võõrsõnadega, et mõjuda eriti pädevana. Hea väljendusoskus nõuab küll vaeva, aga tasub end kuhjaga ära, sest kui lugeja saab hästi aru, siis ongi kirjutamise eesmärk täidetud. Seega adresseerigem ka edaspidi kirju, aga abstraktsete asjade jaoks kasutagem täpseid ja arusaadavaid tegusõnu.
Eelmine
Mida võiks teada teadmise needusest?
Järgmine
Neli nõuannet õigusteksti üksuste käänamise kohta

Sellel postitusel on 1 vastus

hea postitus
Pak Mega Place (www.pakmegaplace.com)
21. august 2019
Email again: