Pakume igale kontoritöötajale igapäevatööks vajalikke teadmisi ja oskusi aktiivses vormis – ei mingit pikka loengut!

Korrektne ja sujuv eestikeelne suhtlus

Meilt saate eestikeelse kirjaliku suhtluse oskuste lihvimiseks tellida

 • valmis standardkoolituse – eelised on kiire tellimine ja soodne hind
 • rätsepatööna valminud süvakoolituse – lähtekohaks on teie töötajate teadmised-oskused ja teie organisatsiooni tekstinäited

Päevakera keelekoolitusel saate teadmisi ja oskusi kogenud koolitaja juhendamisel praktilise harjutamise käigus. Töölehed koosnevad põhiliselt harjutustest. Anname hea meelega kaasa ka nõuanded, kust ise keeleabi otsida. Soovitame koolituse kestuseks kuni 5 akadeemilist tundi.

 

SÜVAKOOLITUS

Kui soovite, et koolituse aluseks on just teie töötajate vajadused ja keskenduksime teie valdkonna sõnavarale, on ideaalne tellida süvakoolitus. Harjutustiku koostame teie töötajate kirjutatud tekstide (kliendikirjad, veebitekstid jm) põhjal ning seda kasutame ainult teie koolitustel. Süvakoolituse ettevalmistamine käib tihedas koostöös teiega, et selgitada täpselt välja teie soovid ja vajadused. Standard- ja süvakoolitust saab ka kombineerida. Küsige lisateavet.

 

STANDARDKOOLITUSED

Kas soovite anda oma töötajatele võimaluse tunda end klientidele vastates ning dokumente, veebi- jm tekste koostades kindlalt? Valmiskujul keelekoolituse tellimine on kiireim viis aidata neil ladusamalt ja kiiremini töötada. Küsige lisateavet.

 Pakume praegu nelja tüüpi standardkoolitust.

1. Mida oleks kindlasti vaja teada ärikirja õigekeelsusest? 1

Omandatud oskused: esmased teadmised-oskused e- ja paberkirja koostamisest, sh netiketist ning numbritest ja lühenditest tekstis

Teemad

 • Internetisuhtluse reeglid
 • Mis on veebis viisakas ja mis mitte?
 • Kuidas vormistada korrektselt kirja algust, sisuosa ja lõppu?
 • Milliseid keelevigu tehakse kirjades kõige sagedamini?
 • Nõuandeid numbrite kirjutamise kohta (summad, kellaajad, telefoninumbrid jm)
 • Kuidas lühendeid moodustada ja tekstis kasutada?
Tulemus:  harjutamise käigus

 • värskendatud teadmised peamistest õigekeelsusreeglitest ja heast stiilist, 
 • omandatud oskus tunda kirjades ära keelekonarusi ning aidata oma kolleegidel ärikirju paremini sõnastada ja vormistada.


 2. Mida oleks kindlasti vaja teada ärikirja õigekeelsusest? 2

Omandatud oskused: põhjalikumad teadmised-oskused e- ja paberkirja kirjutamisest, sh isiku- ja ärinimedest, kirjavahemärkidest ja sõnavalikust. Sobib hästi neile, kes on juba osalenud ärikirjakoolitusel nr 1

Teemad

 • Eesti ja välismaa isiku- ja ärinimed tekstis; perekonnanimede käänamine
 • Millal on vaja ülakoma? Kuidas käituvad tekstis nimed Swedbank ja Skype?
 • Suure ja väikse algustähe põhireeglite kordamine
 • Kuhu panna jutumärgid?
 • Paberliku keelekasutuse (kantseliidi) vältimise nõuanded: kuidas kirjutada lihtsamalt?
 • Mida panna tähele sõnavaliku ja lausete moodustamise juures?
 • Mis vahe on väljenditel kohe ja koheselt?
 • Liigsed mine-vormid, v- ja tav-kesksõnad
Tulemus:  harjutamise käigus

 • värskendatud teadmised peamistest õigekeelsusreeglitest ja heast stiilist, 
 • omandatud oskus tunda kirjades ära keelekonarusi ning aidata oma kolleegidel ärikirju paremini sõnastada ja vormistada.


3. Selge sõna teeb mõtte selgeks

Omandatud oskused: parem orienteerumine eestikeelse ametisuhtluse sõnavaras, kindlustunne valikuid tehes ja tekste koostades. Oskus märgata ja asendada kulunud, ületarvitatud või vales tähenduses tarvitatavaid väljendeid.

Teemad

 • Lühiülevaade keelesüsteemist rõhuasetusega sõnavaral
 • Mida teevad tekstiga võõrsõnad ning vales tähenduses ja ülekasutatud omasõnad? Mis nende asemele sobib?
 • Esmateadmised nn moesõnadest (tüütuseni kulunud väljendid, sageli vildakas tähenduses)
 • Mida arvab keeletoimetaja ja keeletundlik inimene näiteks sõnadest praktiliselt, täna ja väljakutse?
Tulemus:  harjutamise käigus

 • värskendatud teadmised sõnavaliku ja -tähenduse kohta, 
 • omandatud oskus tunda tekstis ära ülearuseid võõrsõnu ja kulunud omasõnu ning tutvustada parema sõnastuse võimalusi ka kolleegidele.

 

4. Kuidas koostada arusaadavat tarbeteksti?

Omandatud oskused: kindlustunne teksti koostades, tehes valikuid nii sõnade seas kui ka teksti üles ehitades. Värskendatud teadmised nii teksti vormistamise kui ka sisu kohta.

Teemad

 • Milliseid sõnu valida?
 • Head ja halvad, viisakad ja stampsõnad
 • Kuidas tekst liigendada?
 • Missugune on hea loetelu ja paras lausepikkus?
 • Miks ja kuidas pikki lauseid lühendada?
 • Millest kirjutada?
 • Mis on tähtis info, mis mitte?
Tulemus: harjutamise käigus 

 • värskendatud teadmised teksti koostamise kohta, 
 • omandatud oskus tunda ära keele- ja stiilikonarusi tekstitasandil ning aidata ka oma kolleegidel kirju paremini sõnastada ja vormistada.