Kuidas vormistada teemarida?

Võrreldes paberkirjadega on e-kirjadel mitu omapära. Üks neist on teemarida. Täna vaatame, kuidas vormistada teemarida esmajoones ametlikus ja neutraalses suhtluses. Müügi- ja reklaamikirjad jäävad siinsest käsitlusest kõrvale.

Email, e-mail, emeil, mail, meil, e-post, e-kiri, elektronpost…

KÜSIMUS: missugune paksu punase kirjaga tähistatud sõnadest on eesti kirjakeele normi järgi õige?

Saadame Teile vajalikud andmed emeiliga.

Pilet saadetakse sulle e-mailile.

Eeldame kandidaadilt head arvuti kasutamise oskust (MS Office, Internet, E-posti programmid).

Seepeale leiate oma postkastist emaili parooli meeldetuletusega.

Koolisekretär kinnitab lapse registreerimist tagasiside mailiga.

Kuidas koostada automaatvastust?

Suvisel ajal ollakse sageli puhkusel, seepärast on paslik rääkida veidi sellest, milline näeb välja üks hea automaatvastus. Pean silmas eeskätt sellist vastust, mida saab kasutada ametisuhtluses