See paha kantseliit (3)

Üldteada on see, et mida rohkem on keerukaid sõnavorme ja liiteid, seda raskem on teksti lugeda. Puhtakujulisemad nimi-, omadus-, tegu- või määrsõnad on nii mõneski kontekstis lihtsamad ja selgemad.

See paha kantseliit (2)

Head alanud aastat! Tänases kirjatükis läheme edasi kantseliidiilmingutega, mis ei sobi selgekeelsesse teksti. Räägime bürokraatlikest kaassõnadest.

See paha kantseliit

Olen veendunud, et alljärgnev jutt ei puuduta pooltki meie riigi ametnikkonnast, sest olen kohanud suurt hulka väga hea sõnakasutusega ja pidevalt selge keele nimel tööd tegevaid inimesi. Neile tuleb au anda, sest mõtte lihtne väljendus on suure töötempo ja kiiresti vahelduvate projektide juures väga raske ülesanne. Tänane ja järgmiste kordade blogikanne on pühendatud sellele teisele, murettekitavale poolele.