„Eurist” ja eurost

2013. aasta alguses korraldas ERRi uudisteportaali toimetus kolesõnavõistluse. Kuuendat, seitsmendat ja kaheksandat kohta jagas koos sõnadega ütk ja selmet moodustis eur. Sellist tähekombinatsiooni võime iga päev nii suulistes kui ka kirjalikes tekstides kohata. Kirjas on see kord väiketäheline eur, kord suurtäheline EUR, seda käänatakse kujul euri ja EURi ~ EUR-i.

Millal kirjutada sõna „aasta(d)“?

Vahel ei ole sõna aasta ega lühendi a järele lauses erilist vajadust. Teinekord jälle aga peab seda kasutama, et lause oleks korrektselt üles ehitatud. Täna võikski vaadata, millal on aastat või lühendit a vaja, millal mitte.