Sõnad „täiendav“ ja „täiendavalt“

Sõnaga täiendama väljendatakse olemasoleva täiustamist, senise uuendamist või värskendamist:

·       Täiendasin end roosikasvatuse vallas.

·       Uues ÕSis on täiendatud sõnaseletusi ja muuttüübistikku.

·       Ilmunud on raamatu järgmine, täiendatud ja parandatud trükk.

·       Tabelit täiendatakse esmaspäeval ajakohaste arvandmetega.

·       Tartu ja TTÜ õigusõpe täiendavad üksteist, mitte ei dubleeri.

·       Uudist täiendatakse!


Kui näol on tegemist

Ma arvasin, et ta läheb ise ära. Hääbub tasapisi meie keelepildist. Jõuab lõpuks toorkeelendite prügimäele ja ununeb. Meid ei mõjuta ju enam vene keel ja inglise keeles teda sellisel kujul ei ole. Aga ei. Endiselt lösutab ta meie tekstides, tunneb end mugavalt ega plaanigi astuma hakata.

Räägin russitsismist näol (vn в виде), mille võib koos teiste pseudokaassõnadega osas, suunas ja lõikes kimpu siduda ja ühte patta panna. Nende kõigi tunnusjoon on see, et neid võõrkehi ei ole meie keelde tegelikult vaja, sest meil on omad abivahendid olemas.

„Minimaalselt“ ja „maksimaalselt“

Pealkirjas nimetatud sõnu kohtab üha sagedamini. Näib, et nad on otsustanud oskuskeelest välja kolida ja asuda ümber üldkeelsetesse tekstidesse. Nagu peaaegu kõikide Päevakera blogis käsitletud sõnavarateemade puhul, on ka siin küllalt tõenäoliselt asja taga see, et samad sõnad on olemas ka inglise keeles ja neid on sel viisil kõige mugavam tõlkida. Kas see aga lisab meie keelele seda omapära, millest on viimasel ajal tarbetekstides nii puudus?