Kellega oleme sõlminud liitumislepingu?

Iga päev liitume kellegagi – küll elektripakkujaga, spordiklubiga või naabervallaga. Keeles on ka erinevad liitumislepingud, mille tingimused õpetatakse meile koolis selgeks. Seal saame teada, et mõne keeleüksusega on liitumisleping sõlmitud, teisega mitte, kolmandaga on hoopis vahepealsed lood.

Nii on ka ne- ja line-liitega lõppeva omadussõnaga – see kapriisne keeleüksus igaühega ikka ühte ei heida. Kordame mõned liitumistingimused seekordses blogikandes lühidalt üle. Usinamad leiavad veidi üksikasjalikuma käsituse eesti keele käsiraamatust.

Kõigepealt tuletame meelde, et käändsõna on kas nimi-, omadus-, arv- või asesõna. Käändsõna ja ne- ja line-liitega omadussõna liitmisel on kaks võimalust.

1) Kui tahame ühendada ühe üksinda esineva käändsõna ja talle järgneva ne- ja line-omadussõna, siis kirjutame nad KOKKU:

jõeäärne, kolmnurgakujuline, kuusemetsatagune, kilomeetripikkune, kapipealne, aastavanune, avariijärgne, vabariigiaegne, saksapärane, kurvailmeline, rõõmsatujuline, karmikarvaline, riikidevaheline, mitmevärviline, üheaastane, seitsmeastmeline, neljaköiteline, viieeurone, kolmerattaline, kaheliitrine, minunimeline

2) Kui aga sellelsamal käändsõnal on ees veel mõni täpsustav sõna või number, siis ei ole ne- ja line-omadussõna enam valmis liituma ja me jätame nad sellest LAHKU.

pika jõe äärne, väikese kolmnurga kujuline, tumeda kuusemetsa tagune, sinise kapi pealne, tõsise avarii järgne, viie kilomeetri pikkune, kümne aasta vanune, kolmekümne ühe aastane, viiekümne kahe liitrine, kahe liikmesriigi vaheline, 120 kilo raskune, 94 aasta vanune, 500 meetri pikkune

Sama reegel kehtib siis, kui ne- ja line-omadussõnale eelneb mitmiknimi:

Väikese Emajõe äärne, Johann Voldemar Jannseni nimeline, Eesti Vabariigi aegne, Miki Hiire sarnane, Euroopa Liidu sisene, Miina Härma Gümnaasiumi ~ gümnaasiumi pärane

Peale käändsõnade võivad ne- ja line-omadussõnadega liituda teistsugused keeleüksused. Nende puhul kehtib teistsugune liitumistingimus, välja arvatud üks väike numbrierand.

3) Kui ne- ja line-omadussõna etteotsa tulevad üksinda esinevad nimed, tähed, sümbolid, täheühendid, sõnaosad vms, siis köidame nad ühte SIDEKRIIPSUGA:

Emajõe-äärne, Maini-äärne, Toomase-nimeline, S-kurviline, ?-kujuline, $-sarnane, PVC-laadne, WC-tagune, line-liiteline

Numbrite puhul on sidekriipsu kõrval võimalik ka KOKKUKIRJUTUS (välja arvatud number ühega lõppevate ja l-tähega algavate sõnade puhul, mille ette tuleb selguse mõttes alati sidekriips):

120kilone ~ 120-kilone, 94aastane ~ 94aastane, 500meetrine ~ 500-meetrine, aga 121-liitrine, 31-leheküljeline

Lepingute sõlmimine sõltub sageli lepinguosalistest. Nii on ka ne- ja line-liitega omadussõna esitanud meile liitumistingimused, mis sõltuvad sellest, missugune on liitudatahtja. Seda tuleb kirjutamisel meeles hoida.


Eelmine
Kas „Häid Jõule!“ on löövam kui „Häid jõule!“?
Järgmine
Kuidas vältida „eskaleerumise“ eskaleerumist?

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: