Kuidas liita 2 + 1 ja 2 + 2?

Praegu käib kõva teedeehitus. Tallinna-Tartu maanteed on kavas laiendada. Osa teest muutub neljarajaliseks, osa kolmerajaliseks. Et tähistada sõiduradade arvu, kasutatakse sageli matemaatikatehet, millele liidetakse põhisõna: kaks-pluss-kaks-maantee, kaks-pluss-üks-teelõik. Kuidas väljendada seda numbritega?

Kellega oleme sõlminud liitumislepingu?

Iga päev liitume kellegagi – küll elektripakkujaga, spordiklubiga või naabervallaga. Keeles on ka erinevad liitumislepingud, mille tingimused õpetatakse meile koolis selgeks. Seal saame teada, et mõne keeleüksusega on liitumisleping sõlmitud, teisega mitte, kolmandaga on hoopis vahepealsed lood.

„Ühepereelamu” ja „ühe pere elamu”

Kuidas on õige pealkirjas olevaid sõnu kirjutada?

Üldine keelepõhimõte on see, et sõnad on oma tavaolekus üksteisest lahku kirjutatud. Kokkukirjutuseks on tavaliselt mõni põhjus.