Kui sõnajärg lonkab

Eesti keele lausete sõnajärg ei ole alati vaba. Mõnikord tuleb sõnade rittapaigutamisel hoolikalt jälgida, mis millega kokku panna, et ei tekiks mõttenihet. Tänases hooajaeelses blogikandes vaatleme, kuidas sõnade hooletu järjestamine võib tekitada mitmemõttelisust. Osa lauseid pärineb mu meelisajalehest Postimees, ent esitatud on ka muid kätte sattunud näiteid.    

Sageli põhjustab humoorika tulemuse võimalus lugeda lauset mitut moodi, sest mõni sõna võib sobida kokku nii eelneva kui ka järgneva sõnaga. Segadust võib kaasa tuua näiteks kaasaütlevas käändes sõna.

Annelinnas põles leegiga kortermaja rõdu

Mõeldud on leegiga põlemist, kuid aru võib saada ka, et kortermaja oli leegiga

Villu Reiljan kihutas vilkuriga solgipuhastit avama

Arvatavasti kihutati vilkuriga (mis on ka pisut veider), aga lugeja võib mõista, et solgipuhasti oli vilkuriga või et see avati vilkuriga

Noor naine põgenes pärast autoga jalakäijale otsasõitmist

Ehkki jalakäija on ilmselgelt autota, tekib lugemisel ikkagi mõningane mõttelünk

Teele jooksnud kits põhjustas avarii kahe mootorrattaga

Muidugi on teada, et kits ei sõida korraga kahe mootorrattaga, aga selle lause järgi on see võimalik

 Ka teistes vormides sõnadega võib tekkida arusaamatust.

Põhja päästekeskuse juht räägib kurvalt alanud aastast ja teistest väljakutsetest

Kas juht räägib kurvalt või on aasta kurvalt alanud?

Tartu maakohus mõistis teisipäeval tuntud publitsisti Mihkel Kunnuse süüdi perevägivallas

Siin võib tekkida arusaam, et Mihkel Kunnus oli tuntud üksnes teisipäeval

Eelmisel kuul vähenenud lapse liikumisvõime põhjustamise tõttu karistatud mees pani toime uue kuriteo

Välja võib lugeda, et eelmisel kuul vähenes laps, kellel mees põhjustas liikumisvõime, mille eest ta sai karistada

 Mõnikord võib sõna põhisõna ja sellega kokku käiva sõna vahele sattuda sõnu, mis tekitavad hoopis teise mõtte.

Nende hulgas oli kesksel kohal isetehtud valguse kuulamise masin

Isetehtud masina asemel oli valgus isetehtud

Vanast ja heina täis hobuse treilerist valmis lahe ratastelt minikodu

Mis või kes oli heina täis? Ja tõepoolest oli pealkirjas sisestusviga (ratastelt)

Osa selliseid lauseid ei vajagi kommentaare.

Keskealise rongi alla jäänud mehe lapsed jätkavad tema elutööd.

Automaatuksed sobivad hooldeasutustesse, kus patsientidel on iseseisva ukse avamisega probleeme.

Joonised on koostatud rangete arhitektide nõuete järgi.

Tasuta arsti konsultatsioon

 

Mõnikord tekitab loogikanihet ajaline tahk:

Kui Venemaa ei osaleks oma vägedega Süüria sõjas, polnuks Vene relvajõudude Aleksandrovi-nimelise laulu- ja tantsuansambli kooril ega teistel hukkunutel põhjust sinna ka lennata

Hukkunud paraku enam ei lenda

Pildil kadunuks jäänud Kreeka suursaadik Kyriakos Amiridis

Pildil oli saadik siiski kenasti olemas

End surnuks joonud noormees käis ka Õllesummeril

??

Et sedalaadi lauseid vältida, on kasu tavaliselt sellest, kui muuta sõnajärge, -vormi või kogu lauset. Näiteks saame kirjutada:

Annelinnas põles kortermaja rõdu leegiga või Annelinnas oli kortermaja rõdu leekides

Teele jooksnud kits põhjustas kahe mootorratta avarii

Noor nais(auto)juht põgenes pärast jalakäijale otsasõitmist

Teisipäeval mõistis Tartu maakohus tuntud publitsisti Mihkel Kunnuse süüdi perevägivallas

Mees, keda karistati eelmisel kuul lapse liikumisvõime vähenemise põhjustamise eest, pani toime uue kuriteo

Vanast ja heina täis hobusetreilerist valmis lahe ratastel minikodu

Rongi alla jäänud keskealise mehe lapsed jätkavad tema elutööd

Pildil Kreeka suursaadik Kyriakos Amiridis, kes jäi Brasiilias kadunuks

Kunagi oli Tartus üks kingapood, kus olid sildi järgi müügil meeste ja naiste nahast saapad. Selline läbimõtlemata sõnajärg võib kahandada kirjutaja esinduslikkust. Lugeja tähelepanu koondub humoorikale elemendile ja lause tegelik sisu ei pruugigi temani jõuda. Selle tagajärjel võib aga jääda saavutamata teksti eesmärk anda edasi mingit tähtsat või vajalikku teavet. Sellise olukorra vältimiseks on kasu igivanast nõuandest – enda kirjutis tasub alati vähemalt korra üle lugeda, siis saab muude asjade hulgas ka lonkava sõnajärje õigeks rihtida.

Eelmine
Keelepõllule on asutud püstitama „silotorne“
Järgmine
Mõtteid selge sõnumi konverentsilt 2017

Sellel postitusel on 3 vastust

Ka „liikumisvõime vähenemise põhjustamine“ ei ole aktsepteeritav eesti keel. Paistab pärinevat eurotõlgetest ja võiks olla hoois „liikumisvõime kahjustamine“ või muud suupärasemat, kui teada, mis tegelikult juhtus.
Maigi
31. august 2017
kpCWDqSMBGzl
YFSHTPuE
28. juuni 2022
qfhTwibZUS
JqpBEHhSZczdgxC
28. juuni 2022
Email again: