Kuidas liita 2 + 1 ja 2 + 2?

Praegu käib kõva teedeehitus. Tallinna-Tartu maanteed on kavas laiendada. Osa teest muutub neljarajaliseks, osa kolmerajaliseks. Et tähistada sõiduradade arvu, kasutatakse sageli matemaatikatehet, millele liidetakse põhisõna: kaks-pluss-kaks-maantee, kaks-pluss-üks-teelõik. Kuidas väljendada seda numbritega?

Artiklis „See tühine tühik“ on välja pakutud kolm kirjutusviisi.

1)     Kui lähtuda reeglist, et igasugune tehe ise vormistatakse tavaliselt tühikuga (4 + 5; 8 × 6; 20 : 4), siis saab tehtele järgneva sõna kirjutada sellest lahku:

 2 + 1 tee
 2 + 1 möödasõiduala
2 + 2 rajaline maantee

2)     Mõnele kirjutajale tundub aga, et kogu väljend võiks olla tihedamalt seotud. Sel juhul on võimalik vormistada see ühend ilma ühegi tühikuta kokku:

 2+1tee
 2+1möödasõiduala
2+2rajaline maantee

3)     Leidub ka neid, kelle puhul sõna kirjutamine kohe numbri külge tekitab segadust või on harjumatu. Ka nende jaoks on normi järgi lahendus olemas – selleks on sidekriips. Sidekriipsuga varianti tasub kasutada ka siis, kui põhisõna algab l-tähega, sest nagu käsiraamatus on öeldud, võivad number 1 ja täht l olla mõnda liiki arvutikirjas nii sarnased, et võib tekkida segiajamise võimalus. 

2+1-tee
 2+1-möödasõiduala
2+2-rajaline maantee
 2+2-lahendus
 2+2-lõik 

Rohkem variante kirjakeele norm ei võimalda kasutada ja eks kolmest variandist võiks olla ju ka rohkem kui küll. Ent ikkagi võib erinevate veebiväljaannete pealkirjades märgata veel neljandat varianti, kus tehtemärgi ees ja taga tühik puudub, aga põhisõna on tehtest lahus (ka muud vead on tärniga tähistatud):

 Autojuht: Tartu-Tallinn* maanteel on 2+1 lahendus* pigem 2-1*
 Tallinna-Tartu maantee esimene 2+1 möödasõiduala* avatakse liiklusele
 Video: Põltsamaa-Tartu lõigu esimene 2+1 möödasõiduala* avatakse liiklusele
 Nordecon ehitab Tallinna ringtee alguses 2,25 kilomeetrise* lõigu 2+2 ristlõikega* maanteeks

Sellist vormistusviisi ei ole kirjakeele normiga antud. See ei lähe kokku ei tehtereegliga (kõik tehtepooled lahku) ega liitmisreegliga (kõik osised kokku või sidekriipsuga). Seepärast tasub sellist kirjutamisvarianti vältida.

Soovin suveks võimalikult remondivabasid 2 + 1 teelõike ~ 2+1teelõike ~ 2+1-teelõike ja kohtumiseni augustis!
Eelmine
„Minimaalselt“ ja „maksimaalselt“
Järgmine
Keeletoimkond teeb uut otsust

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: