„Minimaalselt“ ja „maksimaalselt“

Pealkirjas nimetatud sõnu kohtab üha sagedamini. Näib, et nad on otsustanud oskuskeelest välja kolida ja asuda ümber üldkeelsetesse tekstidesse. Nagu peaaegu kõikide Päevakera blogis käsitletud sõnavarateemade puhul, on ka siin küllalt tõenäoliselt asja taga see, et samad sõnad on olemas ka inglise keeles ja neid on sel viisil kõige mugavam tõlkida. Kas see aga lisab meie keelele seda omapära, millest on viimasel ajal tarbetekstides nii puudus?

Sõnade minimaalselt ja maksimaalselt innukas kasutamine on tegelikult tarbetu ja vahel kohatugi. Miks? Esiteks on need lt-liitega sõnad, mille ülim viljakus ja levik kipub muutma tekstid väga üheülbaliseks. Teiseks on need võõrsõnad, mida saab asendada tihti täpsemate omasõnadega. Nagu on öeldud ametniku soovitussõnastikus, võib teksti sõnastus muutuda neil mõlemal põhjusel keeruliseks ja kantseliitlikuks. Lihtsas ja selges keeles on sõnade minimaalselt ja maksimaalselt asemel mõttekas pruukida lihtsaid ja selgeid sõnu.

Sirje Mäearu on lt-liitelisi määrsõnu käsitlevas artiklis mõlemale sõnale välja pakkunud neli asendusvarianti. Vaadelgem allpool nii neid kui ka muid parandusviise. Näitelaused on leitud guugeldades ja pärinevad peamiselt eri artiklite pealkirjadest.

1.       Sõna minimaalselt asendamise võimalused

Sõna minimaalselt saab jaatavas lauses asendada sõnaga vähemalt ja eitavas lauses sõnaga eriti. Samuti tähistab see midagi, mida on väga vähe, kõige vähem, võimalikult vähesel hulgal, vähimal määral. Veel kasutatakse seda sõna siis, kui millestki on napilt pääsetud.

Alglause

Parandusvariandid

Inimene vajab minimaalselt 30 minutit päikesevalgust päevas.

Audi e-tron maksab minimaalselt 80 000 eurot

vähemalt 30 minutit ~ 80 000 eurot

Ministeerium: eksportijad mõjutavad nüüdseks rubla kurssi minimaalselt

mõjutavad väga vähe ~ vaevu(märgatavalt) ~ ei mõjuta eriti rubla kurssi

Väliskaubanduse käive suurenes kuuga minimaalselt

suurenes väga vähe ~ vaid veidi ~ kasinalt ~ ei suurenenud eriti

New Yorgi blogija kutsub üles elama minimaalselt prahti tekitades

võimalikult vähe prahti tekitades

Füsioterapeut: Lamamistool ei ole keelatud, kuid seda võiks kasutada minimaalselt

kasutada võimalikult vähe ~ harva

Pühajärve Puhkekodu juht: oleme külalisi kaotanud minimaalselt

väga vähesel määral ~ väga väikesel arvul ~ väga väikeses ulatuses ~ me ei ole eriti külalisi kaotanud

Väsinud ja kurb: „Mees tegeleb lastega minimaalselt!“

tegeleb väga vähe ~ väga harva ~ hädapärases ulatuses ~ ei tegele peaaegu üldse

Kalev kaotas taas minimaalselt ja Flora kerkis kolmandaks.

Eksperimenteerinud Kalju alistas minimaalselt Pärnu

kaotas ~ alistas napilt

Sageli on raske sõna minimaalselt täpset tähendust leida. Alljärgnevates näidetes selgus asja mõte alles artiklist endast.

Alglause

Parandusvariant

Eesti soovib pakettreisi direktiivi üle võtta minimaalselt

üle võtta ettevõtjatele võimalikult vähekoormaval viisil

Juurdepääsu tervise infosüsteemile tuleb laiendada minimaalselt

laiendada väikseimas vajalikus ulatuses

2.       Sõna maksimaalselt asendamise võimalused

Sõna maksimaalselt saab jaatavas lauses asendada sõnaga kuni ja eitavas lauses sõnaga üle. Samuti tähistab see midagi, mida on väga palju, kõige rohkem, võimalikult suurel hulgal, ülimal määral.

Alglause

Parandusvariandid

Heal emal on maksimaalselt kaks last

Eesti võtab EL-i rändekavaga vastu maksimaalselt 305 pagulast

kõige rohkem ~ kuni kaks last / 305 pagulast ~ ei ole üle kahe lapse / ei võta vastu üle 305 pagulase

Maksimaalselt 25-tunnine parkimisaja piirang Taanis

kuni 25-tunnine

10 soovitust, kuidas end ebamugavates oludes maksimaalselt välja puhata

võimalikult hästi ~ kõige paremini välja puhata

United kasutas City eksimuse maksimaalselt ära

kasutas täiel määral ~ parimal viisil ära

Kuidas oma tööst maksimaalselt rõõmu tunda?

kõige enam rõõmu tunda

Maksimaalselt on võimalik saada 100 punkti

kõige rohkem on võimalik saada 100 punkti

Me plaanime igas mängus maksimaalselt pingutada

võimalikult hästi ~ võimalikult palju ~ täie jõuga ~ ülimal määral pingutada

Maksimaalselt mugav ja hästi kinnituv haavaside

ülimalt mugav

Kasutage oma televiisorit maksimaalselt ära

Kasutage kõiki oma televiisori võimalusi ära

Võõrsõna üks omadusi on selle läbipaistmatus. Seepärast ei märgata mõnikord, et sama mõtet väljendatakse kahe sõnaga. Lähemalt vaadates selgub, et see on tarbetu ja ühe sõna võib vabalt ära jätta. Eelistatavalt olgu selleks lt-liitelise võõrsõna.

Alglause

Parandusvariant

Jää iseendaks ja anna endast maksimaalselt kõik!

Jää iseendaks ja anna endast kõik!

Turismi või ärireisi korral saab riigis viibida viisavabalt maksimaalselt kuni 180 päeva, transiitviisa korral maksimaalselt kuni 30 päeva

Turismi või ärireisi korral saab riigis viibida viisavabalt kuni 180 päeva, transiitviisa korral kuni 30 päeva

3.       Koosesinevate sõnade minimaalselt ja maksimaalselt asendamise võimalus

Mõnikord kasutatakse neid kaht sõna koos, eriti kui väljendatakse mingeid vahemikke. Sel juhul ei pruugi kumbagi sõna üldse vaja minna ja piisab vahemiku väljendamisest kuni-kriipsuga.

Alglause

Parandusvariandid

Sisehooajal püsikliendiks saamise eeldus on minimaalselt 1h ja maksimaalselt 6h mänguaega nädalas

eeldus on 1–6 tundi mänguaega nädalas

Osalejate arv: minimaalselt 5 inimest, maksimaalselt 20 inimest

Osalejate arv 5–20 inimest

Projekti periood on minimaalselt 12 kuud ja maksimaalselt 24 kuud

Projektiperiood on 12–24 kuud

Kindlasti ei sobi asendamiseks udused konstruktsioonid mitte vähem kui ja mitte rohkem kui.

Seega jätkem kõrvale mõttetud võõrsõnad, kantseliit ja otsetõlked, otsigem keelest sära ja täpsust ning kirjutagem huvitavalt!
Eelmine
Kes tahab olla inimressurss?
Järgmine
Kuidas liita 2 + 1 ja 2 + 2?

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: