Sõnade sõltumus

Nagu elus, nii on ka keeles paljud asjad omavahelises sõltuvuses. Üks selline sõltuvussuhe on näiteks lause tähtsaima sõna ja seda ümbritsevate sõnade vahel. Selles suhtes nõuab põhjaks olev sõna teistelt sõnadelt kindlaviisilist käitumist – näiteks peavad nad olema sobivas käändes või õigesti valitud. Keeleteadlased on suhte olemusest lähtudes andnud sellele nimetuseks sõltumus, võõrsõnaga öeldakse selle kohta rektsioon. Sõltumus on meie keeles ajalooliselt välja kujunenud.