Kui elutu ärkab ellu

Eesti keele käsiraamatu järgi on üks metafooriliike isikustamine, mille puhul antakse asjadele või nähtustele elusa olendi, harilikult inimese omadused ja võimed.