Mäng võõraste lühenditega

Lühendid on üks osa keelekeskkonna kokkulepetest. Igas keeles leidub oma lühendeid (nt, tn, jne, ÜRO), aga ka rahvusvahelisi lühendeid (max, bar, h, Ca) või teisest keelest otse üle võetud lühendeid (WHO, MA, ca, R.S.V.P).

„Eurist” ja eurost

2013. aasta alguses korraldas ERRi uudisteportaali toimetus kolesõnavõistluse. Kuuendat, seitsmendat ja kaheksandat kohta jagas koos sõnadega ütk ja selmet moodustis eur. Sellist tähekombinatsiooni võime iga päev nii suulistes kui ka kirjalikes tekstides kohata. Kirjas on see kord väiketäheline eur, kord suurtäheline EUR, seda käänatakse kujul euri ja EURi ~ EUR-i.